Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
 
Official Journal

Special Members

Update: July 1, 2024

Membership

Takehide Asano Hodaka Amano Shigeki Arii
Eitoku Arima Seiyo Ikeda Shuji Isaji
Yoshio Ishikawa Kaichi Isono Shingi Imaoka
Masayuki Imamura Katsuhiko Uesaka Sadahito Usui
Masayuki Uchimura Kazuhisa Uchiyama Hiroto Egawa
Mitsuo Endo Hiroaki Ohigashi Masaaki Oka
Kunio Okajima Yoshiro Ogata Kota Okinaga
Ryozo Omoto Akira Kakita Teruo Kakegawa
Kyotaro Kanazawa Masato Kayahara Seiji Kawasaki
Nobuyasu Kano Nobuhiro Kawano Yonson Ku
Mitsuo Kusano Yoshikazu Kuroda Tadashi Koike
Masashi Kodama Mitsukazu Gotoh Nobuaki Kobayashi
Michio Kobayashi Kazuyoshi Saito Noburu Sakakibara
Shigetoyo Saji Kazuaki Shimada Motohide Shimazu
Takeaki Shimizu Yoshiaki Sugiura Michio Suwa
Sonshin Takao Hiroshi Takagi Shin Takeda
Yoshio Tajima Takashi Tajiri Hiroshi Tanimura
Masahiko Tsuji Shuji Tsuchiya Ryuichiro Doi
Satoru Todo Takji Todani Kiyohiko Dohi
Akimasa Nakao Kazuyasu Nakao Yoshiyuki Nakajima
Hiroshige Nakano Daijo Hashimoto Takehisa Hiraoka
Katashi Fukao Shunji Futagawa Takahiko Funabiki
Masato Furukawa Toru Beppu Michiaki Matsushita
Takashi Matsushiro Yoshirou Matsumoto Masaru Miki
Hisashi Mimura Koji Miyazaki Yoshihiro Muto
Yoshiaki Murakami Ryouichi Motoki Masayuki Yasutomi
Tatsuo Yamakawa Koji Yamaguchi Susumu Yamaguchi
Susumu Yamazaki Yuzo Yamamoto Keisuke Yoshida

(July.2024)

Membership

PAGE TOP