Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
 
Official Journal

Special Members

Update: July 3, 2023

Membership

Takehide Asano Hodaka Amano Shigeki Arii
Eitoku Arima Seiyo Ikeda Shuji Isaji
Yoshio Ishikawa Kaichi Isono Shingi Imaoka
Masayuki Imamura Katsuhiko Uesaka Sadahito Usui
Masayuki Uchimura Kazuhisa Uchiyama Hiroto Egawa
Mitsuo Endo Hiroaki Ohigashi Masaaki Oka
Kunio Okajima Yoshiro Ogata Kota Okinaga
Ryozo Omoto Akira Kakita Teruo Kakegawa
Atsushi Kadowaki Kyotaro Kanazawa Masato Kayahara
Seiji Kawasaki Nobuyasu Kano Nobuhiro Kawano
Yonson Ku Mitsuo Kusano Yoshikazu Kuroda
Tadashi Koike Masashi Kodama Mitsukazu Gotoh
Nobuaki Kobayashi Michio Kobayashi Kazuyoshi Saito
Noburu Sakakibara Shigetoyo Saji Kazuaki Shimada
Motohide Shimazu Takeaki Shimizu Yoshiaki Sugiura
Michio Suwa Sonshin Takao Hiroshi Takagi
Shin Takeda Yoshio Tajima Takashi Tajiri
Hiroshi Tanimura Masahiko Tsuji Shuji Tsuchiya
Ryuichiro Doi Satoru Todo Takji Todani
Kiyohiko Dohi Akimasa Nakao Kazuyasu Nakao
Yoshiyuki Nakajima Hiroshige Nakano Daijo Hashimoto
Takehisa Hiraoka Katashi Fukao Shunji Futagawa
Takahiko Funabiki Masato Furukawa Michiaki Matsushita
Takashi Matsushiro Yoshirou Matsumoto Masaru Miki
Hisashi Mimura Koji Miyazaki Yoshihiro Muto
Yoshiaki Murakami Ryouichi Motoki Masayuki Yasutomi
Tatsuo Yamakawa Koji Yamaguchi Susumu Yamaguchi
Susumu Yamazaki Yuzo Yamamoto Keisuke Yoshida

(July.2023)

Membership

PAGE TOP