Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
 
Official Journal

Honorary Members

Update: July 3, 2023

Membership

 

Hans G. Beger Jacques Belghiti Henri Bismuth
Chao-Long Chen Miin-Fu Chen Daniel Cherqui
Dong-Wook Choi Sheung Tat Fan Michael B. Farnell
O James Garden Ho-Seong Han John M. Howard
Tssan-Long Hwang P.Jagannath Hong-Jin Kim
Sun-Whe Kim Sung-Gyu Lee Nikolaos J. Lygidakis
Henry A. Pitt Howard A. Reber Michael G. Sarr
Steven M. Strasberg L William Traverso Tatsuya Aoki
Hiroshi Atomi Hisami Ando Yukihiro Inomata
Toshihide Imaizumi Tetsuo Ota Harumasa Ohyanagi
Hiroyuki Kato Hironori Kaneko Takashi Kanematsu
Yoshifumi Kawarada Hiroaki Kinoshita Wataru Kimura
Shoji Kubo Keiichi Kubota Kaoru Kumada
Norihiro Kokudo Tomoo Kosuge Hiroshi Shimada
Masanori Sugiyama Yasuyuki Suzuki Yoshinobu Sumiyama
Ken Takasaki Seiki Tashiro Masao Tanaka
Akihiko Tsuchida Hideo Nagai Takukazu Nagakawa
Toshimichi Nakayama Masato Nagino Yuji Nimura
Toshiaki Nonami Makoto Hashizume Kouichi Hirata
Hideki Fujii Jiro Hujimoto Masatoshi Makuuchi
Seiki Matsuno Tadao Manabe Ryuji Mizumoto
Shuichi Miyakawa Yasuhiko Morioka Morito Monden
Hideki Yasuda Katsuhiko Yanaga Hideo Yamauchi
Yoshio Yamaoka Masahiro Yoshida Munemasa Ryu
Go Wakabayashi    

(July.2023)

PAGE TOP