Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
 
Official Journal

Directors&Auditors

Update: July 14, 2022

Directors&Auditors

Membership

  Name
President Itaru Endo
Vice President Ken Shirabe
Directors Toshio Nakagohri
Akihiko Horiguchi
Minoru Tanabe
Satoshi Hirano
Masafumi Nakamura
Susumu Eguchi
Hiroaki Nagano
Masayuki Otsuka
Masayuki Sho
Toshiki Rikiyama
Etsuro Hatano
Akinobu Taketomi
Tsutomu Fujii
Tomoki Ebata
Hidetoshi Eguchi
Sohei Satoi
Yuichi Nagakawa
Kiyoshi Hasegawa
Auditors Masakazu Yamamoto
Hiroki Yamaue

Supporters for Directors

  Name
Supporters for Directors Osamu Itano
Taizo Hibi
Ohtsuka Takao
Fuyuhiko Motoi
Toru Ikegami
Keiichi Okano
Akio Saiura
Junichi Shindoh
Ippei Matsumoto
Shigeru Marubashi

Membership

PAGE TOP