Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
if(JHBPS)
Official Journal

Special Members

Update: June 23, 2021

Membership

Takehide Asano Shigeki Arii Eitoku Arima
Seiyo Ikeda Shuji Isaji Yoshio Ishikawa
Kiyoshi Ishida Kaichi Isono Shingi Imaoka
Masayuki Imamura Sadahito Usui Masayuki Uchimura
Mitsuo Endo Masaaki Oka Kunio Okajima
Yoshiro Ogata Kota Okinaga Ryozo Omoto
Akira Kakita Teruo Kakegawa Atsushi Kadowaki
Kyotaro Kanazawa Nobuyasu Kano Nobuhiro Kawano
Yonson Ku Mitsuo Kusano Yoshikazu Kuroda
Tadashi Koike Hiroaki Kogure Masashi Kodama
Mitsukazu Gotoh Nobuaki Kobayashi Michio Kobayashi
Kazuyoshi Saito Noburu Sakakibara Shigetoyo Saji
Motohide Shimazu Takeaki Shimizu Yoshiaki Sugiura
Michio Suwa Sonshin Takao Hiroshi Takagi
Yoshio Tajima Takashi Tajiri Hiroshi Tanimura
Masahiko Tsuji Shuji Tsuchiya Ryuichiro Doi
Satoru Todo Takji Todani Kiyohiko Dohi
Akimasa Nakao Kazuyasu Nakao Yoshiyuki Nakajima
Hiroshige Nakano Kinichi Nabeya Daijo Hashimoto
Takehisa Hiraoka Katashi Fukao Shunji Futagawa
Takahiko Funabiki Masato Furukawa Michiaki Matsushita
Takashi Matsushiro Yoshirou Matsumoto Masaru Miki
Hisashi Mimura Koji Miyazaki Yoshihiro Muto
Ryouichi Motoki Masayuki Yasutomi Tatsuo Yamakawa
Koji Yamaguchi Susumu Yamaguchi Susumu Yamazaki
Keisuke Yoshida    

(June.2021)

Membership

PAGE TOP