Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
Official Journal

Special Members

Update: June 12, 2017

Membership

Takehide Asano Shigeki Arii Eitoku Arima
Seiyo Ikeda Yoshio Ishikawa Kiyoshi Ishida
Kaichi Isono Shingi Imaoka Masayuki Imamura
Sadahito Usui Masayuki Uchimura Mitsuo Endo
Masaaki Oka Kunio Okajima Yoshiro Ogata
Kota Okinaga Ryozo Omoto Akira Kakita
Teruo Kakegawa Taketo Katsuki Atsushi Kadowaki
Nobuyasu Kano Kyotaro Kanazawa Nobuhiro Kawano
Masaki Kitajima Yoshio Kinami Hisafumi Kinoshita
Yonson Ku Mitsuo Kusano Akira Kuroda
Yoshikazu Kuroda Tadashi Koike Hiroaki Kogure
Masashi Kodama Mitsukazu Gotoh Nobuaki Kobayashi
Michio Kobayashi Kazuyoshi Saito Noburu Sakakibara
Koro Sakota Shigetoyo Saji Motohide Shimazu
Takeaki Shimizu Katsuhiko Sugawara Yoshiaki Sugiura
Michio Suwa Sonshin Takao Hiroshi Takagi
Yoshio Tajima Takashi Tajiri Hiroshi Tanimura
Masaru Tsukamoto Masahiko Tsuji Shuji Tsuchiya
Ryoichi Tsuchiya Toshiharu Tsuzuki Tsukasa Tsunoda
Satoru Todo Takji Todani Kiyohiko Dohi
Akimasa Nakao Kazuyasu Nakao Yoshiyuki Nakajima
Hiroshige Nakano Kinichi Nabeya Daijo Hashimoto
Hiroshi Hasegawa Takehisa Hiraoka Katashi Fukao
Shunji Futagawa Takahiko Funabiki Masato Furukawa
Michiaki Matsushita Takashi Matsushiro Yoshirou Matsumoto
Masaru Miki Hisashi Mimura Koji Miyazaki
Yoshihiro Muto Ryouichi Motoki Masayuki Yasutomi
Tatsuo Yamakawa Koji Yamaguchi Susumu Yamaguchi
Susumu Yamazaki Tatsuya Yoshikawa Keisuke Yoshida

(June.2017)

Membership

PAGE TOP