Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
Official Journal

Honorary Members

Update: June 29, 2018

Membership

 

        

Hans G. Beger Jacques Belghiti Henri Bismuth
Miin-Fu Chen Daniel Cherqui Dong-Wook Choi
Sheung Tat Fan Michael B. Farnell John M. Howard
Tssan-Long Hwang P.Jagannath Hong-Jin Kim
Sun-Whe Kim Sung-Gyu Lee Nikolaos J. Lygidakis
Henry A. Pitt Michael G. Sarr Steven M. Strasberg
Tatsuya Aoki Hiroshi Atomi Hisami Ando
Toshihide Imaizumi Harumasa Ohyanagi Eizo Okamoto
Kazue Ozawa Hiroyuki Kato Hironori Kaneko
Takashi Kanematsu Yoshifumi Kawarada Hiroaki Kinoshita
Kaoru Kumada Hiroshi Shimada Yoshinobu Sumiyama
Ken Takasaki Seiki Tashiro Masao Tanaka
Hideo Nagai Takukazu Nagakawa Toshimichi Nakayama
Yuji Nimura Toshiaki Nonami Makoto Hashizume
Kouichi Hirata Hideki Fujii Masatoshi Makuuchi
Seiki Matsuno Tadao Manabe Ryuji Mizumoto
Shuichi Miyakawa Yasuhiko Morioka Morito Monden
Hideki Yasuda Hideo Yamauchi Yoshio Yamaoka
Munemasa Ryu    

(June.2018)

PAGE TOP