Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
if(JHBPS)
Official Journal

Honorary Members

Update: June 23, 2021

Membership

 

Hans G. Beger Jacques Belghiti Henri Bismuth
Chao-Long Chen Miin-Fu Chen Daniel Cherqui
Dong-Wook Choi Sheung Tat Fan Michael B. Farnell
O James Garden,MD John M. Howard Tssan-Long Hwang
P.Jagannath Hong-Jin Kim Sun-Whe Kim
Sung-Gyu Lee Nikolaos J. Lygidakis Henry A. Pitt
Michael G. Sarr Steven M. Strasberg L William Traverso
Tatsuya Aoki Hiroshi Atomi Hisami Ando
Yukihiro Inomata Toshihide Imaizumi Tetsuo Ota
Harumasa Ohyanagi Eizo Okamoto Hiroyuki Kato
Hironori Kaneko Takashi Kanematsu Yoshifumi Kawarada
Hiroaki Kinoshita Wataru Kimura Kaoru Kumada
Tomoo Kosuge Hiroshi Shimada Masanori Gugiyama
Yoshinobu Sumiyama Ken Takasaki Seiki Tashiro
Masao Tanaka Hideo Nagai Takukazu Nagakawa
Toshimichi Nakayama Masato Nagino Yuji Nimura
Toshiaki Nonami Makoto Hashizume Kouichi Hirata
Hideki Fujii Jiro Hujimoto Masatoshi Makuuchi
Seiki Matsuno Tadao Manabe Ryuji Mizumoto
Shuichi Miyakawa Yasuhiko Morioka Morito Monden
Hideki Yasuda Katsuhiko Yanaga Hideo Yamauchi
Yoshio Yamaoka Munemasa Ryu  

(June.2021)

PAGE TOP