Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
Official Journal

Honorary Members

Update: June 9, 2017

Membership

 

Hans G. Beger Jacques Belghiti Henri Bismuth
Miin-Fu Chen Daniel Cherqui Sheung Tat Fan
Michael B. Farnell John M. Howard Tssan-Long Hwang
P.Jagannath Hong-Jin Kim Sun-Whe Kim
Sung-Gyu Lee Nikolaos J. Lygidakis Henry A. Pitt
Steven M. Strasberg L William Traverso  
Tatsuya Aoki Hiroshi Atomi Hisami Ando
Toshihide Imaizumi Harumasa Ohyanagi Eizo Okamoto
Kazue Ozawa Hiroyuki Kato Hironori Kaneko
Takashi Kanematsu Yoshifumi Kawarada Hiroaki Kinoshita
Kaoru Kumada Hiroshi Shimada Yoshinobu Sumiyama
Ken Takasaki Seiki Tashiro Masao Tanaka
Hideo Nagai Takukazu Nagakawa Toshimichi Nakayama
Yuji Nimura Toshiaki Nonami Kouichi Hirata
Masatoshi Makuuchi Seiki Matsuno Tadao Manabe
Ryuji Mizumoto Shuichi Miyakawa Yasuhiko Morioka
Morito Monden Hideki Yasuda Hideo Yamauchi
Yoshio Yamaoka Munemasa Ryu  

(June.2017)

PAGE TOP