Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
if(JHBPS)
Official Journal

Directors&Auditors

Update: July 16, 2020

Membership

  Name
President Itaru Endo
Vice President Ken Shirabe
Directors Norihiro Kokudo
Yasuyuki Suzuki
Masahiro Yoshida
Yasutsugu Takada
Toshio Nakagohri
Takehito Otsubo
Akihiko Horiguti
Minoru Tanabe
Michiaki Unno
Hideki Ohdan
Satoshi Hirano
Masafumi Nakamura
Keiji Sano
Susumu Eguchi
Hiroaki Nagano
Ken Shirabe
Masayuki Otsuka
Masayuki Sho
Toshiki Rikiyama
Etsuro Hatano
Akinobu Taketomi
Tsutomu Fujii
Auditors Masakazu Yamamoto
Hiroki Yamaue
  Name
Supporters for Directors Yuichi Nagakawa
Osamu Itano
Kiyoshi Hasegawa
Manabu Watanabe
Taizo Hibi
Ohtsuka Takao
Hidetoshi Eguchi
Fuyuhiko Motoi

Membership

PAGE TOP